Bäl­tes­fel i Po­lo, Ibi­za och Aro­na

Järfälla Tidning - - Motor -

Fins­ka tid­ning­en Tek­ni­i­kan Maail­ma har upp­täckt att bäl­teslå­set på väns­ter­plat­sen i bak­sä­tet i Volks­wa­gen Po­lo, Se­at Ibi­za och Se­at Aro­na, mo­dellår 2018, kan öpp­nas på grund av mitt­pas­sa­ge­ra­rens tyngd vid en kraf­tig sväng. Det­ta hän­de när det satt tre per­so­ner i bak­sä­tet.

Volks­wa­gen be­kräf­tar att det finns pro­blem med bäl­teslå­set i bi­lar­na, som al­la är ba­se­ra­de på sam­ma platt­form, MQB A0.

Bil­till­ver­ka­ren har gått ut med en åter­kal­lel­se och bi­lä­ga­re upp­ma­nas att in­te an­vän­da mit­ten­plat­sen tills bäl­teslå­set bytts ut.

I Sve­ri­ge om­fat­tas 3 008 bi­lar från Volks­wa­gen och 2 550 bi­lar från Se­at. Glo­balt rör det sig om 410 000 bi­lar. Le­ve­ran­tö­ren av bäl­te­na är skan­dalom­su­sa­de Ta­ka­ta, vars po­ten­ti­ellt livs­far­li­ga krock­kud­dar sit­ter i mil­jon­tals bi­lar värl­den över.

ÅTERKALLAS. Bäl­ten ska åt­gär­das i fle­ra mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.