Bi­lis­ter! Håll era av­stånd ute i tra­fi­ken

Järfälla Tidning - - Tyck Om! - Ni­ka

Vän­ner och al­la and­ra. Kör för­sik­tigt, håll av­stånd, kör in­te för fort, ge fan i allt an­nat än att kö­ra bil och ha koll på vad som hän­der. Bli in­te ir­ri­te­rad på den fram­för dig som hål­ler has­tig­he­ten som gäl­ler, ha re­jält av­stånd till bi­len fram­för och har bå­da hän­der­na på rat­ten.

Den per­so­nen kanske har be­vitt­nat det jag gjor­de idag, den per­so­nen kanske har för­lo­rat en an­hö­rig el­ler vän i en bi­lo­lyc­ka, den per­so­nen kanske gör allt för att und­vi­ka att en olyc­ka ska hän­da. Det är ju du som gör fel om du lig­ger tätt i ba­ken, gör van­sin­ni­ga om­kör­ning­ar, pe­kar fing­er och är all­mänt kor­kad med ag­gres­siv kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.