Vil­ket är ditt fa­vo­ri­t­ord?

Järfälla Tidning - - Järfälla -

An­ni­ka Wret­man, 47, egen­fö­re­ta­ga­re, Nor­ra Äng­by: – Hjär­tat, för det är vad jag kal­lar mi­na barn när jag pra­tar med dem. Bar­bro Vall­bom, 76, pen­sio­när, Sö­der­höj­den: – Oj, vad svårt! Men jag gil­lar vat­ten och skär­gård. Så kanske nå­got ord som har med det att gö­ra. El­vi­ra Wret­man, 10, höst­lov­s­le­dig, Nor­ra Äng­by: – Mam­ma! För att jag gil­lar hen­ne så myc­ket. Pa­tri­cia Sun­dell, 29, per­son­lig as­si­stent, Ma­ri­e­häll och vän­nen Mic­ke: – Kär­lek är det fi­nas­te or­det, sä­ger Pa­tri­cia. Mic­ke in­stäm­mer.

Kal­la­re ti­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.