Han­dels­plat­sen näst störst i Sve­ri­ge

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Om du va­rit på shop­ping­tur i Barkar­by det se­nas­te året är du långt, långt ifrån en­sam.

För­ra året om­sat­te Barkar­by han­dels­plats näst mest peng­ar av al­la han­dels­plat­ser i lan­det, 6 mil­jar­der, och pe­ta­de där­med ner po­pu­lä­ra Ul­la­red från andra­plat­sen. Kung­ens Kur­va är fort­fa­ran­de störst med 7,6 mil­jar­der i om­sätt­ning. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning av HUI Re­se­arch.

Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Fö­re­ta­gar­na har även mätt lön­sam­he­ten i lan­dets ak­tie­bo­lag, och fö­re­ta­gen i Järfälla ham­nar på plats 16 av 290 kom­mu­ner na­tio­nellt. I Stock­holms län ham­nar Järfälla på plats 4 av 26 vad gäl­ler lön­sam­het.

KLÄTTRAR. Barkar­by han­dels­plats är näst störst i Sve­ri­ge vad gäl­ler om­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.