Flic­kor till sjuk­hus ef­ter tra­fi­ko­lyc­ka

Järfälla Tidning - - Järfälla -

På mor­go­nen för­ra fre­da­gen, den 26 ok­to­ber, in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka där två flic­kor på cy­kel och en bi­list var in­blan­da­de. Olyc­kan sked­de i kors­ning­en Ar­ren­de­vä­gen/Lant­mä­te­ri­vä­gen i Vikj­sö.

– Flic­kor­na skjut­sa­de varand­ra och cyk­la­de på gång- och cy­kel­ba­nan. När de skul­le kor­sa sto­ra vägen blev de påkör­da, sä­ger Al­bin Nä­ver­berg pressta­les­per­son hos Jär­fäl­la­po­li­sen.

Den ena flic­kan fick fö­ras med am­bu­lans till sjuk­hus och den and­ra flic­kan skjut­sa­des av si­na för­äld­rar till en nära­kut. De­ras ska­de­lä­ge är oklart.

Bil­fö­ra­ren miss­tänks nu för vårds­lös­het i tra­fik och vål­lan­de till kropps­ska­da.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

OLYCKA.En flic­ka för­des till sjuk­hus med am­bu­lans ef­ter att ha bli­vit påkörd av en bi­list. Gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.