Kör­de bil drog­på­ver­kad på flyg­plat­sen

Järfälla Tidning - - Järfälla -

I ju­li greps en am­fe­ta­min­på­ver­kad man in­ne på Brom­ma flyg­plats ef­ter att han kört bil in­ne på land­nings­ba­nan. Ef­tersom Brom­ma flyg­plats är ett skydds­ob­jekt åta­las man­nen nu för brott mot skydds­la­gen och nar­ko­ti­kabrott. Det skri­ver Da­gens Nyheter.

Tid­ning­en skri­ver att ett larm ska ha ut­lösts när man­nen for­ce­ra­de grin­den med bi­len och när po­li­sen kom till plat­sen ska han ha par­ke­rat bi­len mitt på land­nings­ba­nan.

Man­nen har er­känt brot­ten, men läm­nat mot­stri­di­ga för­kla­ring­ar till sitt be­te­en­de i po­lis­för­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.