Det här är Soha Os­man

Järfälla Tidning - - Järfälla -

fÅl­der: 16, ska fyl­la 17

fBor: Barkar­by

fGör: Har star­tat upp ”Ung och trygg”, ett pro­jekt där Soha ge­nom bland an­nat works­hops på fri­tids­går­dar ska pra­ta med and­ra ung­do­mar om trygg­het och lyf­ta ung­as per­spek­tiv och lös­ning­ar på trygg­hets­frå­gan till po­li­ti­ker. Går and­ra året i gym­na­si­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.