Kom­mu­ner­na som kas­tar minst

Järfälla Tidning - - Hemma -

För­ra året tog lan­dets av­falls­fö­re­tag emot 4,8 mil­jo­ner ton hus­hålls­av­fall mot­sva­ran­de 473 ki­lo per per­son och år.

Men mäng­der­na va­ri­e­rar i lan­det och Stock­holm lig­ger långt un­der snit­tet med 436 ki­lo per år och in­vå­na­re. Det vi­sar siff­ror från Av­fall Sve­ri­ge som tid­ning­en Hem & Hy­ra har ta­git fram.

Och bland kom­mu­ner­na i lä­net var det Sol­na, Dan­de­ryd, Sund­by­berg, Nac­ka och Hud­dinge som släng­de minst.

Mest av­fall han­te­ra­des dä­re­mot av kom­mu­ner­na Li­din­gö, Nynäs­hamn, Värm­dö, Sa­lem, och Tä­by.

Kom­mu­ner­na i Stock­holms län som släng­de minst av­fall för­ra året (ki­lo): Sund­by­berg .................... 317 Sol­na .............................. 344 Nac­ka .............................. 391 Dan­de­ryd ....................... 394 Hud­dinge ....................... 406

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.