Var stolt över att du är en bra mam­ma

Järfälla Tidning - - Tyck Om! -

Svar till ”Det vo­re skönt att slip­pa kon­stant då­ligt sam­ve­te” (tid­ning­en den 27 ok­to­ber).

Du som tar hand om di­na barn med så­dan om­tan­ke och kär­lek sträck på dig och var stolt över dig själv! Det är tra­giskt att se så många of­ta mam­mor plå­gas av då­ligt sam­ve­te när de är så him­la fi­na mot si­na barn. Jag väx­te upp med en mam­ma som miss­hand­la­de mig kon­stant och ned­vär­de­ra­de mig. Hon ha­de ing­en som helst för­må­ga att ge kär­lek och ald­rig har hon in­sett att det hon gjort va­rit fel trots al­la kon­fron­ta­tio­ner. Nej sträck på dig, du bor­de vara stolt över allt du gör som en rik­tig mam­ma. Kram Em­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.