Gräns­lan­det

Järfälla Tidning - - Järfälla Tidning -

fJär­fäl­la och Stock­holm grän­sar till varand­ra i fle­ra om­rå­den. På si­na håll skil­jer det ba­ra någ­ra me­ter mel­lan bo­stads­om­rå­den i re­spek­ti­ve kom­mun.

fTill ex­em­pel: Vik­sjö/ Back­lu­ra, Skäl­by/Back­lu­ra, Skäl­by/Häs­sel­by vil­las­tad, Skäl­by/Käl­vesta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.