Hjälp oss att hål­la fler min­nen le­van­de.

Järfälla Tidning - - Järfälla Tidning - www.hjarn­fon­den.se

Alz­hei­mer släc­ker sak­ta men sä­kert ner ti­o­tu­sen­tals hjär­nor i Sve­ri­ge var­je år och gör an­hö­ri­ga till främ­ling­ar. Din gå­va gör det möj­ligt för oss att fö­re­byg­ga, brom­sa och stop­pa sjuk­do­men, så att fler män­ni­skor får be­hål­la si­na fi­nas­te min­nen. • Swisha din gå­va

till 901 12 55 • Sms:a ”HF200” till 72901

så skän­ker du 200 kro­nor • Pg 90 11 25-5/Bg 901-12 55 • Per­son­lig Gi­varser­vice på

020-523 523

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.