Fle­ra av­stäng­ning­ar vän­tar pen­deln 2019

Järfälla Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall 073-600 69 29 lou­i­se.born­[email protected]

Näs­ta år vän­tar fle­ra av­stäng­ning­ar på Bål­sta­lin­jen. Un­der påsk­hel­gen, un­der som­ma­ren och all­hel­go- na­hel­gen kom­mer pen­deln stå stil­la och er­sät­tas av buss och tun­nel­ba­na.

För många pen­del­re­se­nä­rer bör­jar det bli en va­na att åka er­sätt­nings­buss och tun­nel­ba­na någ­ra vec­kor per år, när Tra­fik­ver­ket byg­ger ut Mäl­ar­ba­nan. Här är he­la lis­tan över de pla­ne­ra­de av­stäng­ning­ar­na som gäl­ler näs­ta år.

Påsk­hel­gen

Tåg­tra­fi­ken Sund­by­berg-Ja­kobs­berg är in­ställd från skär­tors­da­gen 18 april till tra­fik­dyg­nets slut på an­nan­da­gen, mån­dag 22 april. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan.

Som­ma­ren

Som­mar, som­mar och so... pen­delav­stäng­ning!

Un­der som­ma­ren stängs tåg­tra­fi­ken av på sträc­kan Sund­by­berg-Ja­kobs­berg från fre­dag 5 ju­li kloc­kan 22.45 till tra­fik­dyg­nets slut sön­da­gen 28 ju­li. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan.

All­hel­go­na­hel­gen

Tåg­tra­fi­ken på sträc­kan Stock­holm ci­ty-Ja­kobs­berg är in­ställd från fre­dag 1 no­ve­me­ber 2019 kloc­kan 22.40 till tra­fik­dyg­nets slut sön­da­gen den 3 no­vem­ber. Buss och tun­nel­ba­na er­sät­ter sträc­kan.

Da­tu­men för av­stäng­ning­ar­na kan kom­ma att änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.