Hur gör du för att hål­la höst­dep­pen bor­ta?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Lin­néa Gelót, 40, fors­ka­re, Broms­ten:

– Vi tän­der en bra­sa hem­ma. Då blir det vin­ter­mys i stäl­let för höst­depp.

Jan Ar­pi, 55, job­bar in­om fi­nans, Brom­ma:

– Bra frå­ga fak­tiskt för no­vem­ber­dep­pen har pre­cis sla­git till. Men jag har tes­tat en ny grej. Det är att gå upp ti­di­ga­re och lä­sa tid­ning­en ex­tra länge och dric­ka en ex­tra kopp kaf­fe.

Su­sann Schugk, 34, bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker, Ja­kobs­berg:

– Jag re­ser till Väst­kus­ten och häl­sar på min mam­ma. Och ba­kar!

Dun­can Mu­ka­da, 34, fo­to­graf, Hjuls­ta:

– Jag ly­ser upp hem­met med många lam­por. Det hjäl­per myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.