Vem vill du ge en lus­se­katt?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Da­ria Ka­pu­s­ti­na, 25, Käl­vesta:

– Jag skul­le vil­ja ta med lus­se­kat­ter till Ryss­land där jag kom­mer ifrån. De skul­le tyc­ka det var ex­o­tiskt med saff­ran i bak­verk.

Mat­ti­as Bergs­trand, 37, psy­ko­log, Käl­vesta:

– Till min mam­ma! Hon bor i Por­tu­gal och skul­le bli glad av go­da lus­se­bul­lar.

Su­at Se­ven­can, 35, pro­jekt­le­da­re, Häs­sel­by vil­las­tad, med hun­den Mer­lin:

– Kung­en! Det skul­le va­ra in­tres­sant att få träf­fa ho­nom.

Jo­nas Ar­be­stål, 31, egen fö­re­ta­ga­re, Al­vik:

– Jag skul­le ge den till min fru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.