Vil­ken är bäs­ta och värs­ta jullå­ten?

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Za­ra Bengts­son, 39, verk­sam­hets­ut­veck­la­re, Ja­kobs­berg:

– ”O hel­ga natt” är bäst, och den säms­ta ”Vår jul­skin­ka har rymt”. Den är så då­lig att den näs­tan blir bra!

Tim Deg­ling, 19, job­bar på Rädda Bar­nen, Brom­ma:

– Säms­ta lå­ten mås­te va­ra ”Jing­le Bells” för det är egent­li­gen ing­en jullåt, tyc­ker jag. Den bäs­ta är nog ”Driving ho­me for Christ­mas”.

An­ni­ka Deg­ling, 54, job­bar på Rädda Bar­nen, Brom­ma:

– Jag gil­lar den här ”Nu är det jul igen”, men jag kan in­te kom­ma på en jullåt jag ogil­lar just nu fak­tiskt.

He­le­na Bo­lin, 52, ku­ra­tor, Sol­hem:

– Jag tyc­ker det mesta är my­sigt, som Si­nat­ras klas­sis­ka lå­tar. Men jag hör­de en låt om att ha­ta ju­len härom­da­gen, den var då­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.