Det här är #Vårstad – så kan du va­ra med

Järfälla Tidning - - Järfälla -

de­cem­ber är det te­ma håll­bar­het för al­la ele­ver på Her­resta­sko­lan i Barkar­bys­ta­den, och ele­ver­na får gö­ra prak­tis­ka öv­ning­ar som skräp­pro­me­na­der. fAl­la som pan­tar på Ica Maxi Barkar­bys­ta­den fram till ny­år och väl­jer att skän­ka pan­ten till väl­gö­ren­het, är med i pro­jek­tet. Peng­ar­na går till #Vårstad, och kom­mer att skän­kas till Rädda Bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.