Knäp­pas­te jul­klap­pen du gett el­ler fått?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Abjar Sou­mi, 44, ar­bets­lös, Ja­kobs­berg:

– Svårt att kom­ma på den kons­ti­gas­te, men men jag har gett min dot­ter en el­bil i jul­klapp.

Ka­rin Da­ni­els­son, 81, pen­sio­när, Al­vik:

– Hmm, nej in­te vad jag kan kom­ma på. Jag har nog var­ken gett el­ler fått nå­got som är spe­ci­ellt märk­ligt.

Ri­chard Mer­gell, 44, system­tek­ni­ker, Näls­ta:

– För­ra ju­len fick jag en stor ge­leråt­ta av en släk­ting. Nej, jag åt in­te upp he­la, ha­ha.

Den­nis The­odo­ri­dis, 53, dri­ver Den­nis kött i Spånga:

– Jul­klap­par är mest för barn och barn­barn. Det är min fru som skö­ter det så det blir ald­rig knäppt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.