6. RE­DAK­TIO­NEN PÅ TUR

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Ju­li. Un­der den här­li­ga som­ma­ren be­gav vi på re­dak­tio­nen oss ut i fält, sov i tält och skrev ar­tik­lar på vägen. Re­san bör­ja­de i Stä­ket och av­slu­ta­des i Al­vik, och kos­sor­na i Hum­mel­mo­ra var någ­ra av de vi träf­fa­de! Men re­dak­tions­bi­len ha­de vi läm­nat hem­ma, så hur tog vi oss fram? 1. Ge­nom att lif­ta. X. På cy­kel. 2. Med båt längs ”Väs­te­rorts­kus­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.