4. NYSTARTAT LAG

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Maj. Som ett av de förs­ta la­gen i Sve­ri­ge star­ta­de IFK Vik­sjö upp ett gå­fot­bollslag i vå­ras, som ef­ter det har mött Enske­de IK i lan­dets förs­ta gå­fot­bolls­match. Hu­vud­re­geln ly­der att det är för­bju­det att springa på plan, nå­got som var lät­ta­re sagt än gjort en­ligt de spe­la­re vi träf­fa­de un­der en trä­ning. Till vil­ken ål­ders­grupp rik­tar sig spor­ten? 1. 45+ X. 55+ 2. 65+

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.