8. VALRESULTAT

Järfälla Tidning - - Järfälla -

Ok­to­ber. Ef­ter va­let var det ba­ra en en­da röst som av­gjor­de om ett man­dat skul­le gå till Li­be­ra­ler­na el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Jär­fäl­las kom­mun­full­mäk­ti­ge, men det blev S som knep det. Sam­ti­digt vi­sa­de det sig att val­sed­lar ham­nat i fel ur­nor. Nå­got som fick Li­be­ra­ler­na att...

1. Över­kla­ga röst­räk­ning­en och själ­va kon­troll­räk­na någ­ra av rös­ter­na. X. Krä­va ett ny­val i kommunen. 2. Krä­va att al­la röst­räk­na­re skul­le av­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.