12. KAN PRISAS

Järfälla Tidning - - Järfälla -

De­cem­ber. Hög­hu­set Pum­pen i Kall­hälls cent­rum har väckt het de­batt un­der året bland de som bor och rör sig i om­rå­det. I de­cem­ber rap­por­te­ra­de vi att huset no­mi­ne­rats till ett pris. För vad? 1. Sin mo­der­ni­tet. X. Hög ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet.

2. Fu­last byggnad.

FOTO: LOU­I­SE BORN­HALL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.