Vad ser du mest fram emot un­der 2019?

Järfälla Tidning - - Hej Järfälla -

Je­a­net­te Gre­blin, 55, job­bar på Coop, Vik­sjö:

– Ing­et spe­ci­ellt, mer än att al­la i fa­mil­jen får va­ra fris­ka.

Douglas Wash­burn, 38, mark­nads­fö­ra­re, Tra­ne­bergs strand:

– Jag är från USA så jag ser mest fram emot Mu­el­lers ut­red­ning och att Trump för­hopp­nings­vis in­te kan sit­ta kvar.

Moa Mann­hei­mer, 44, psy­ko­log, Sol­hem:

– En re­ge­ring! Så att vi får po­li­tisk styr­fart i lan­det.

To­va Hirsch, 20, plug­gar film, Råcksta:

– Al­la fil­mer som kom­mer på bio, till ex­em­pel den nya om Spi­der­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.