Pick­up­test: Bäs­ta jakt­bi­lar­na

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO ANDRE­AS LIBELL

Se­nas­te året har en rad nya pick­uper in­ta­git den svens­ka mark­na­den. Da­gens pick-uper har så hög kom­fort att de fun­ge­rar bå­de som fa­mil­je­frak­ta­re och hjälp­re­dor i sko­gen. Men vil­ken av al­la pick-uper är bäst? Vi re­der ut be­grep­pen till­sam­mans med bil­tid­ning­en Tek­ni­kens Värld och ko­rar bäs­ta kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.