TROD­DE HAN SKÖT EN GALT – VAR EN ÄLG

Jakt & Fiske - - Nyheter -

En jä­ga­re satt vid en åtel för att ja­ga vild­svin sent en natt un­der som­ma­ren. Vid halv tre-ti­den dök, vad jä­ga­ren tyck­te, en stor galt upp vid åteln och jä­ga­ren av­los­sa­de ett dö­dan­de skott.

Det vi­sa­de sig dock att gal­ten in­te var en galt ut­an att det var en fjol­årskalv som loc­kats till åteln. Jä­ga­ren, som an­mäl­de fel­skjut­ning­en till po­li­sen da­gen ef­ter, ris­ke­rar nu åtal för brott mot jakt­lags­stift­ning­en och han har i för­hör upp­gett att han var helt sä­ker på att det var ett vild­svin som han ha­de av­los­sat skot­tet mot. Po­li­sen un­der­sök­te skott­plat­sen da­gen ef­ter och den dö­da äl­gen be­döm­des va­ra otjän­lig som män­ni­sko­fö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.