PETERS FEM BÄS­TA TIPS

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

VINDSTILLA

Gå ut i klart vä­der när det är näs­tan vindstilla. Då hörs ditt lock­ljud läng­re. Blå­ser det myc­ket kan man li­ka gär­na stan­na hem­ma.

OSTÖR­DA ÄL­GAR

Loc­ka helst i ett om­rå­de där äl­gar­na har fått gå ostör­da en läng­re tid. Då ökar chan­sen för en lyc­kad lock­jakt.

TRATT

Det går fak­tiskt att an­vän­da sig av en platskon som man har öpp­nat i än­den. Den kan man an­vän­da som tratt. På så vis når man ut läng­re med lju­det.

VITTRINGEN

Du kan kanske hänga ut jakt­klä­der­na i en säck med gran­ris i. Så att du har så li­te män­ni­sko­lukt som möj­ligt i klä­der­na.

VIN­DEN

Äl­gen har ju ett väl ut­veck­lat lukt­sin­ne. Man bör tän­ka på var man läg­ger vittringen och att loc­ka mot vin­den. Blå­ser det nord­ligt och man tror att äl­gar­na är i nor­ra de­len av om­rå­det så ska man pla­ce­ra sig i söd­ra de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.