VÅR­BOCK – CESIUMHALTEN ÄR LÄG­RE I MAJ

Jakt & Fiske - - Rådjur - Käl­la: Svensk Jakt

Vår­jakt på rå­bock är tillå­ten i lä­nen Väs­ter­bot­ten, Väs­ter­norr­land, Gäv­le­borg, Uppsa­la och Väst­man­land. Vår­jak­ten kom till som en följd av det ra­di­o­ak­ti­va ned­fal­let­från kärn­krafts­o­lyc­kan i Tjer­no­byl den 26 april 1986.

Cesiumhalten i rå­djur­sköt­tet är som lägst un­der vå­ren. I sam­band med go­da svampår är cesiumhalten i rå­djur­sköt­tet fort­fa­ran­de hög un­der hös­ten.

Jakt på vår­bock får en­dast be­dri­vas som va­kel­ler smyg­jakt. Jakt­ti­den på vår­bock är 1 maj–15 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.