FORD RANG­ER

Jakt & Fiske - - Test -

Nu­va­ran­de Rang­er de­bu­te­ra­de re­dan 2011 och var då först i klas­sen att få fem stjär­nor i Eu­ro NCAP:s krock­test. 2015 kom en kraf­ti­ga­re fa­ce­lift då Rang­er be­gå­va­des med en mo­der­na­re front. Tre die­sel­mo­to­rer finns att väl­ja på, en fyr­cy­lind­rig på 2,2-li­ter på 130 re­spek­ti­ve 160 häst­kraf­ter, och den som sit­ter i test­bi­len, en rak fem­ma på 3,2 li­ter och 200 häst­kraf­ter.

Mo­torn går tyst och med den sex­ste­ga­de au­to­mat­lå­dan bju­der Ford Rang­er på bra kom­fort. Rang­er var ti­digt ute med ak­ti­va kö­ras­si­stans­sy­stem och går att få med ad­ap­tiv fart­hål­la­re, skyl­ti­gen­kän­ning, fi­las­si­stent och au­to­ma­tiskt hel­ljus.

Sä­ker­hets­ni­vån är allt­så hög. Sam­ti­digt har man in­te glömt bort de and­ra kund­kra­ven. En pickup ska kun­na kla­ra av rik­tigt tuf­fa ar­bets­för­hål­lan­den. Last­ka­pa­ci­te­ten är 1 430 ki­lo och Rang­er kla­rar av att va­da i vat­ten som är upp till 80 cen­ti­me­ter djupt. Låg­väx­el, själv­klart.

Rang­er har bra pri­ser, bra mi­le­ko­no­mi och ett brett pro­dukt­pro­gram. Välj mel­lan tre hytt­stor­le­kar. Re­gu­lar cab med två­sit­sig hytt och en flaklängd på 232 cen­ti­me­ter. Su­per cab har två van­li­ga fram­dör­rar och två bak­häng­da dör­rar som ger åt­komst till ett nöd­sä­te och för­va­rings­ut­rym­me ba­kom fram­sto­lar­na. Flakläng­den är 184 cen­ti­mer. Doub­le cab, som vi tes­tar, har fy­ra dör­rar och plats för fem per­so­ner. Fla­ket är 155 cen­ti­me­ter långt.

Die­sel­fem­man blir väl dyr, välj i stäl­let fy­ran på 160 häst­kraf­ter.

I doub­le cab-ut­fö­ran­de är fla­ket 155 cen­ti­me­ter långt. FORD RANG­ER Doub­le Cab Li­mi­ted 4x4 Au­to­mat Pris: 396 400 kr Mo­tor: R5D/3 198 cm3 Ef­fekt: 200 hk Vrid­mo­ment: 470 Nm Bräns­le­för­bruk­ning: 0,87 l/mil Tjäns­te­vikt: 2 230 kg 0-100 km/h: 10,6...

Tufft ut­se­en­de och tre oli­ka die­sel­mo­to­rer att väl­ja på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.