AMMUNITION – NÅG­RA OLI­KA KA­LIB­RAR

Jakt & Fiske - - Experten -

.222

.6,5 x 55

Bil­lig och flack­skju­tan­de, mjuk re­kyl och känd för hög pre­ci­sion. Klass 1. För­del: Hög has­tig­het, li­ten ku­la. Li­ten re­kyl och flack­skju­tan­de. Klass 2, får an­vän­das upp till rå­djur. Nack­del: Kan or­sa­ka stor kött­för­stö­ring.

30-06

Nå­got kraf­ti­ga­re än .308 och en av värl­dens van­li­gas­te jakt­ka­lib­rar, lämp­lig till allt vilt. Krä­ver dock of­tast full­ängds­pi­pa på vap­net. Kraf­ti­ga­re re­kyl än .308.

.308 Win­ches­ter

Kort pa­tron med mild re­kyl, kor­ta pi­por på vap­nen och myc­ket tack­sam att ljud­däm­pa.

8x57 JS

9,3x62

Gam­mal känd äl­goch stor­vilts­pa­tron, po­pu­lär bland hund­fö­ra­re. Gam­mal pa­tron som fått en re­näs­sans tack va­re vild­svi­nens ut­bred­ning, mild re­kyl kom­bi­ne­rad med hög an­slags­e­ner­gi.

.375 HH

7 mm Re­ming­ton Mag­num

Värl­dens van­li­gas­te mag­num­pa­tron, ex­tremt flack­skju­tan­de med hög has­tig­het och god ge­nom­träng­ning. Den mins­ta ka­li­bern som är god­känd för samt­li­ga stor­vilt i Afri­ka, och en av värl­dens mest kän­da sa­fa­ri­ka­lib­rar.

.300 Win­ches­ter Mag­num

Flack­skju­tan­de, en nå­got tyng­re ku­la än 7 mm Rem Mag, le­ve­re­rar hög­re an­slags­e­ner­gi på långa av­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.