Ny jakt­flee­ce från Här­ki­la

Jakt & Fiske - - Nyheter -

FRÅN SKAN­DI­NA­VIS­KA Här­ki­la kom­mer till det­ta jak­tår en ny flee­ce­jac­ka i stretch­ma­te­ri­al. Moo­se Hun­ter, som den he­ter, har hu­va, an­ten­nut­gång samt hål för tum­mar­na. Är ka­mou­fle­rad med Mos­syOak®Bre­ak-Up Country® / Mos­syOak®Orang­eBla­ze. Drag­ked­jor­na är vat­ten­av­vi­san­de.

Fun­ge­rar li­ka­väl som jac­ka/ yt­ter­plagg un­der de var­ma för­sä­songs­jak­ter­na som till ett andra­la­gersplagg un­der de kal­la­re jakt­da­gar­na.

Cirka­pris: 1 795 kro­nor.

Gäd­dra­get Atom är en rik­tig klassiker som har sin giv­na plats i be­teslå­dan. Den bre­da, våg­for­ma­de ske­den med en lång­sam och ore­gel­bun­den gång som rov­fis­kar in­te kan mot­stå kom­mer nu i en läng­re och tyng­re ver­sion. Den nya be­tesstor­le­ken be­ty­der att...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.