Jans bäs­ta tips för en lyc­kad rävå­tel:

Jakt & Fiske - - Guide -

Gör en sta­tio­när åtel, fod­ra ut kon­ti­nu­er­ligt med fisk­rens el­ler slaktav­fall från öv­rigt vilt.

Bör­ja på vå­ren och gräv en grop för av­fal­let som du täc­ker över med en brä­da, som du se­dan kan lät­ta li­te på så det bör­jar osa gott för rä­var­na när snön har bör­jat läg­ga sig.

Ha gär­na två plat­ser att skju­ta från, så du kan kom­ma till skott även om vin­den lig­ger ”fel”. Rä­var­na är enormt vak­sam­ma.

Skjutavstån­det bör va­ra mel­lan 75-130 me­ter, an­nars upp­täc­ker rä­ven dig för lätt.

Spe­ci­a­la­re: Lägg ut lukt­spår i form av en stjär­na med åteln i mit­ten. Gör det ge­nom att ha bul­jong el­ler lik­nan­de i en ketchup­flas­ka som du skvät­ter med me­dan du åker ski­dor (för att und­vi­ka att läg­ga lukt­spår av män­ni­ska) i möns­ter som en stjär­na.

4 4 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.