ASAKLITT, TERMOSMUGG

Jakt & Fiske - - Test -

Rost­fritt stål. Vo­lym: 300 ml. Cirka­pris: 100 kro­nor.

Snab­böpp­ning.

Minst vo­lym.

Asak­litts ter­mos var den ter­mos i testet som in­ne­höll 300 mil­li­li­ter, vil­ket är minst av alla. Asaklitt på­står att den hål­ler vär­men i fy­ra tim­mar, vil­ket är sant. Men den höll vär­men näst sämst, tap­pa­de 49 gra­der på sex tim­mar. En för­del är dock att Asaklitt har snab­böpp­ning och kan an­vän­das ut­an nå­gon ex­tra­öpp­ning samt att den är bil­lig.

Rost­fritt stål. Vo­lym: 750 ml. Cirka­pris: 99 kro­nor.

Bil­li­gast.

Otymp­lig.

Termosen från Me­ko­no­men är bil­li­gast i test, dess­utom rym­mer den mest väts­ka. På grund av att den rym­mer mest väts­ka känns den otymp­lig och ram­lar lätt. Även iso­le­ring­en är in­te den bäs­ta, den tap­par 30 gra­der på sex tim­mar. Ett plus är att den har två kop­par, så att man slip­per ta med sig en ex­tra mugg. Be­står av rost­fritt stål men har gum­mi ut­an­på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.