Tom­my tip­sar: Möt fruk­tig­he­ten

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

En ele­gant rätt, med viss söt­ma från äpp­len och li­te krut från pep­par­ro­ten. Här väl­jer jag ett otro­ligt pris­värt vin som drar åt det varm­fruk­ti­ga hål­let, där vi hit­tar mat­chan­de gu­la äpp­len, tro­pisk frukt, va­nilj och ör­ter. Mul­der­bosch che­nin blanc har ock­så en be­hag­lig fat­ka­rak­tär som kom­mer li­ra bra med ste­ky­tan på rö­ding­en

– fis­kar­nas Rolls Royce.

Nr 2701,

Mul­der­bosch che­nin blanc

Steen op Hout, 89 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.