Re­cept: Från älg till gös

Jakt & Fiske - - Innehåll -

I vårt tyc­ke sma­kar köt­tet och fisken bätt­re när vi vet hur det har ham­nat på bor­det. Till­sam­mans med Allt om Mat bju­der vi på tre re­cept som ga­ran­te­rat hö­jer matupp­le­vel­sen yt­ter­li­ga­re ett par snäpp. Mat­cha det gär­na med en jakt­mäs­sig duk­ning

FOTO: LE­NA RUNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.