Risk per län – an­tal olyc­kor per 1000 per­son­bi­lar re­gi­stre­ra­de i lä­net

Jakt & Fiske - - Krönika -

1. Kal­mar 22,85 2. Kro­no­berg 20,34 3. Värm­land 15,6 4. Sö­der­man­land 14,25 5. Jämt­land 14,16 6. Jön­kö­ping 13,29 7. Ble­kinge 11,61 8. Got­land 11,43 9. Ös­ter­göt­land 10,77

10. Uppsa­la 10,35

11. Da­lar­na 9,08

12. Väst­ra Gö­ta­land 8,58 13. Öre­bro 7,98

14. Hal­land 7,89

15. Väst­man­land 7,38 16. Skå­ne 6,54

17. Gäv­le­borg 5,91

18. Väs­ter­norr­land 5,57 19. Väs­ter­bot­ten 4,5 20. Stock­holm 3,75

21. Norr­bot­ten 2,78 Riks­snitt: 8,4

Käl­la: If

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.