ATA ARMS SP NIC­KEL

Jakt & Fiske - - Experten -

En prislapp på un­der 10 000 kro­nor för en ha­gel­bock i stort sett i ni­vå med Be­ret­tas 686-se­rie. Lå­ter det som lögn och för­ban­nad dikt? Det är det in­te.

Tur­kis­ka till­ver­ka­ren ATA har fått en re­jäl suc­cé med si­na ha­gel­boc­kar, som i och för sig är enkla­re i de­sig­nen än Be­ret­tas mot­sva­rig­he­ter, men hur många än­der har du skju­tit med hjälp av gra­vy­ren…? Att ATA Arms va­pen har många lik­he­ter med Be­ret­tas kan be­ro på att fö­re­ta­gen har sam­ar­be­tat se­dan år 2000, och viss över­fö­ring av kun­ska­per har skett. Bland an­nat är me­ka­nis­men i stort sett iden­tisk. Ett myc­ket bra va­pen till ett myc­ket lågt pris, helt en­kelt.

ATA Arms SP Nic­kelKa­li­ber: 12.Piplängd: 76 cm.Säk­ring: Ma­nu­ell med pip­väl­ja­re.Vikt: 3,2 kg be­ro­en­de på piplängd och trä­kva­li­tet. Pris: Från 8 500 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.