LEI­CA GEOVID 10X42 HD-B

Jakt & Fiske - - Experten -

Cirka­pris: 25 995 kr.

Ga­ran­ti: 10 år.

Vikt: 945 gram.

Mätavstånd: 10-1 825 me­ter. Syn­fält 1 000 m: 114 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: 20,5. Bat­te­ri­typ: LI CR22.

Kom­men­tar: Klar bild, dock in­te li­ka kniv­skarp upp­levd bild­kva­li­tet som i Zeiss. Den sväng­da for­men gör ki­ka­ren otymp­lig att han­te­ra när den ex­em­pel­vis ska upp och ner ur fic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.