DEL­TA OP­TI­CAL FO­REST II 10X50

Jakt & Fiske - - Experten -

Cirka­pris: 1 895 kr. Ga­ran­ti: 5 år.

Vikt: 870 gram. Syn­fält 1 000 m: 98 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: 22,4.

Kom­men­tar: Det här är vår vin­na­re, myc­ket pang för peng­en! Smi­dig rak de­sign och dess­utom ob­jek­tivskydd in­bygg­da i ki­ka­ren så man slip­per tap­pa dem hela ti­den. Skär­pan och bild­kva­li­te­ten ger ett be­tyd­ligt ”dy­ra­re” in­tryck än vad pri­set skvall­rar om. Hyl­lad i jakt­me­dia, in­klu­si­ve av oss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.