FAKTA – SPIN­NER BAIT

Jakt & Fiske - - Fiske -

Spin­ner bait bör­ja­de an­vän­das redan på 1950-ta­let i USA och då var det främst bass som skul­le fång­as. Ef­ter­hand fick gädd­fis­kar­na upp in­tres­set för be­tet och bör­ja­de till­ver­ka kraf­ti­ga­re va­ri­an­ter som tål­de rov­fis­kens hår­da hugg. Ett spin­ner bait kan be­skri­vas som en jigg med en el­ler fle­ra ske­dar. Ske­dar­na ska­par re­flex­er och vib­ra­tio­ner som loc­kar fisken. Kro­ken täcks av si­li­kon­trå­dar i oli­ka fär­ger.

Ett stort plus med det­ta är att kro­ken då skyd­das en del från ve­ge­ta­tion och bot­ten­napp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.