Så choc­kupp­het­ta­des jor­den

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Me­dan jor­den drog till sig ma­te­ria och bör­ja­de när­ma sig sin nu­va­ran­de stor­lek, bom­bar­de­ra­des den oav­bru­tet av sten­bum­ling­ar och and­ra pla­ne­te­si­ma­ler. Var­je kol­li­sion ge­ne­re­ra­de enorm vär­me på ett ögon­blick. Ener­gin från des­sa kol­li­sio­ner och den föl­jan­de chock­vå­gen kun­de in­te ba­ra för­svin­na ut­an om­vand­la­des till vär­me. Det­ta bi­drog till att for­ma pla­ne­ten. Stör­re de­len av ener­gin från

him­la­krop­par i stor­lek med me­te­o­ri­ter över­för­des längs jor­dy­tan el­ler åter­strå­la­des ut i rym­den. Chock­vå­gor­na från de myc­ket stör­re pla­ne­te­si­ma­ler­na träng­de där­e­mot djupt in i jor­den. Ener­gin över­för­des då di­rekt till det in­re, som där­med blev allt he­ta­re. Upp­värm­ning­en bi­drog till att om­rå­den med tungme­tal­ler smäl­te och sjönk in mot kär­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.