De glo­ba­la vin­dar­na

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Luft­cir­ku­la­tio­nen runt jor­den är in­de­lad i sex bäl­ten el­ler cel­ler som drivs av jor­dens ro­ta­tion. Det finns tre på var­je halv­klot. Had­ley­cel­ler­na do­mi­ne­rar i tro­pik­er­na och har stor in­ver­kan vid bildan­det av tro­pis­ka regn­bäl­ten, pas­sad­vin­dar och jet­ström­mar. Längst i norr och sö­der ska­par de po­la­ra cel­ler­na öst­li­ga, kal­la vin­dar. Bå­de norr och sö­der om ekva­torn finns fer­rel­cel­ler som för­bin­der de and­ra cel­ler­na. Sät­tet des­sa sex cel­ler sam­ar­be­tar på är av­gö­ran­de för ett ba­lan­se­rat kli­mat, där vär­me från sol­strål­ning­en nä­ra ekva­torn förs bå­de norr och sö­derut. Det är när vin­dar från po­ler­na och tro­pi­ker­na kol­li­de­rar som vi får virv­lar som kal­las låg­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.