VAD ÄR KATABATISK VIND?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Katabatisk vind, gre­kis­ka för ”går ner­för”, kal­las även fall­vind. Fall­vind för med sig tät luft från höga höj­der, som till ex­em­pel bergs­top­par. Luf­ten fal­ler ned över bergs­si­dan med hjälp av tyngd­kraf­ten. Det­ta är ett van­ligt fe­no­men, till ex­em­pel på den antark­tis­ka po­lar­pla­tån, där den kal­la luf­ten på top­pen av pla­tån sjun­ker och fly­ter ned över landskapet i allt hög­re has­tig­het. Ka­ta­ba­tis­ka vin­dars mot­sats är ana­ba­tis­ka vin­dar som blå­ser upp för bran­ta bergs­si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.