SNÖAR DET I AFRI­KA IBLAND?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Fle­ra län­der i Afri­ka har snö. Det finns fak­tiskt al­pi­nan­lägg­ning­ar i Ma­roc­ko och det snöar re­gel­bun­det i Tu­ni­si­en, Al­ge­ri­et och Syd­af­ri­ka. En gång snö­a­de det i Sa­ha­ra, men snön för­svann igen in­om lop­pet av tret­tio mi­nu­ter. Även runt ekva­torn snöar det då och då om man räk­nar med de snötäc­ka bergs­top­par­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.