Hur ska­pas jät­te­ha­gel?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Kort sagt kom­mer jät­te­ha­gel från jät­testor­mar – sär­skilt från en typ av ovä­der som kal­las su­per­cell. Det­ta ovä­der har en stark upp­åt­drift som tving­ar vin­den upp mot mol­nen och is­par­tik­lar­na hålls där­för länge i luf­ten. Inu­ti stor­men finns om­rå­den som kal­las växt­zo­ner, regn­drop­par som blir kvar länge här kan växa till myc­ket stör­re ha­gel än nor­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.