Var­för blir det ”moln­band”?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Gra­vi­ta­tions­vå­gor är vå­gor av luft som rör sig ge­nom en sta­bil del av at­mo­sfä­ren. Luf­ten kan träng­as un­dan, till ex­em­pel vid ett berg, när den pas­se­rar över. När luf­ten pressas upp­åt, ska­pas det moln­täc­ken med tom­rum emel­lan. Den kal­la luf­ten vill sjun­ka nedåt, men om upp­drif­ten tryc­ker upp den igen ska­pas det fle­ra moln­täc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.