HUR MYC­KET REGN KAN EN OR­KAN FÖ­RA MED SIG?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

En ge­nom­snitt­lig or­kan med en ra­die på om­kring 1 330 kilo­me­ter kan ge ifrån sig så myc­ket som 21,3 · 1015 ku­bikk­cen­ti­me­ter vat­ten per dag. Det är till­räck­ligt för att fyl­la 22 mil­jo­ner olym­pis­ka sim­bas­säng­er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.