VAD ÄR SKILL­NA­DEN PÅ TOR­KA OCH VÄRMEBÖLJA?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Tor­ka be­ty­der akut brist på vat­ten, van­ligt­vis på grund av mind­re regn än van­ligt. Tor­ka va­rar i fle­ra må­na­der el­ler till och med år. Det finns ing­en de­fi­ni­tion på värmebölja, men van­ligt­vis be­ty­der det hög­re tem­pe­ra­tu­rer än nor­malt i fle­ra da­gar i följd. Bå­de tor­ka och vär­me­böl­jor kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.