Vad är sjö­bris? Vad är stor­mens öga?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ögat är det lug­na par­ti­et i mit­ten av en or­kan el­ler tor­na­do. Ef­tersom des­sa vä­der­fe­no­men be­står av run­da, ro­te­ran­de vin­dar pressas luf­ten mot stor­mens öga, in­nan den förs tillbaka till själ­va stor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.