Kan blix­ten slå ned två gång­er på sam­ma stäl­le?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ja, blix­ten slår of­ta ned på sam­ma stäl­le två gång­er. Om det är ovä­der och blix­ten slår ner är det li­ka stor san­no­lik­het att det sker igen. Många höga bygg­na­der blir träf­fa­de fle­ra gång­er, som till ex­em­pel New York Ci­tys be­röm­da Em­pi­re Sta­te Buil­ding el­ler NASA:S av­fy­rings­ramp i Cape Ca­ne­ve­ral i Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.