Röt­ter­na

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Röt­ter­na su­ger upp vat­ten ge­nom os­mos – en pro­cess som får vat­ten­mo­le­ky­ler­na att rö­ra sig ge­nom ett cell­mem­bran från en mind­re kon­cen­tre­rad lös­ning till en mer kon­cen­tre­rad. Cel­ler i röt­ter­na har en hög­re kon­cent­ra­tion av mi­ne­ra­ler än vattnet i jor­den runt dem. Där­för ström­mar vattnet in i röt­ter­na för att för­hål­lan­det mel­lan vat­ten­mo­le­ky­ler och mi­ne­ra­ler ska va­ra jämnt på bå­da si­dor­na av cell­mem­bra­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.