På in­si­dan av ett blad Stäng­eln

YTTERHUD/SKAL PALISSADKLOROFYLL

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Väx­tens stäng­el hål­ler upp bla­den och and­ra de­lar av plan­tan som är ovan­för mar­ken. Den be­står av no­der och in­ter­no­der, där no­der­na ut­gör plat­ser­na där bla­den är fäs­ta och in­ter­no­der­na ut­gör om­rå­det på stäng­eln mel­lan no­der­na. Grö­na stäng­lar är en del av fo­to­syn­te­sen, men de pro­du­ce­rar in­te så myc­ket kol­di­ox­id som bla­den. Stäng­eln har ett rörsy­stem som trans­por­te­rar vat­ten och mi­ne­ra­ler till bla­den och röt­ter­na.

SVAMPAKTIGT ME­SO­FYLL INNERHUD/SKAL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.